Pack Stand3D | Intermediate
El Pack Stand3D|INTERMEDIATE inclou per només 549€* :
> Disseny de l’estand,
> Planta i Alçat (*.jpeg),
> 3 Vistes 3D Full HD (*.jpeg),
* Tarifa vàlida fins a 150 m2. Una altra superfície baix pressupost. Preus sense IVA.
Les seves dades seran introduïts o actualitzats en un fitxer amb la finalitat de dur a terme la seva gestió comercial. D’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i oblit, enviant un correu electrònic a l’adreça: info@infografia3d.net