El Pack Stand3D|Basic inclou per només 299€*:
> Planta y Alçat (*.jpeg),
> 2 Vistes 3D Full HD (*.jpeg),
* Disseny de l’estand no inclòs. El disseny i/o arxiu 3D es lliure per part del client per a la realització del els renders. Tarifa vàlida fins a 30 m2. Una altra superfície baix pressupost. Producció de la gràfica no inclosa. Preus sense IVA.
Les seves dades seran introduïts o actualitzats en un fitxer amb la finalitat de dur a terme la seva gestió comercial. D’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i oblit, enviant un correu electrònic a l’adreça: info@infografia3d.net